Trylogia o Aleksandrze Wielkim

Projekty okładek jednego z wydań Trylogii. Projekt: Krystyna Bunsch - Gruchalska i Franciszek Bunsch
Projekty okładek jednego z wydań Trylogii. Projekt: Krystyna Bunsch – Gruchalska i Franciszek Bunsch

„Trzy księgi rozwijają przed nami dzieje prawie dokładnie lat czterdziestu. I to jak dramatyczne dzieje, jak rzeczywiście przełomowe w historii nie tylko świata starożytnego! […]

Mamy przed sobą panoramiczny obraz dziejów drugiej połowy wieku IV p.n.e., a na pierwszym planie tego obrazu obserwujemy nie wojny i bitwy, nie sceny batalistyczne, lecz grę polityczną, przeciwstawność interesów państw, grup i osób, ludzkie, bardzo ludzkie intrygi, namiętności, ambicje […]

[…] Bunsch pragnie dać w niej coś więcej niż tylko panoramę wielkich obrazów historycz­nych. Pragnie przekazać, oczywiście w sposób po­średni i dyskretny, swe refleksje na temat sensu dziejów, roli jednostki w historii, wpływu władzy na osobowość. Są to refleksje raczej pesymistyczne. Nie ma bohaterów bez skazy i zmazy, nie ma po­staci świetlanych, a patos nawet najdonioślejszych wydarzeń ulega wciąż skażeniu skutkiem ludzkiej małostkowości i głupoty […]”

Aleksander Krawczuk, Karola Bunscha trylogia antyczna
Nowe Książki”, 22/642 3.11.1976.

 

  • Olimpias (1955; pierwsza część trylogii o Aleksandrze Wielkim, opowiada o pierwszych latach jego życia. Akcja powieści toczy się w latach 356 p.n.e. do 336 p.n.e.)

trylogia_szkice1
Szkice ilustracji do tomu „Olimpias”. Rys. Franciszek Bunsch

 

  • Parmenion (1967; druga część trylogii obejmuje okres od wstąpienia Aleksandra na tron w roku 336 p.n.e. do zamordowania z jego woli wodza Parmeniona w roku 330 p.n.e.)
trylogia_szkice2Szkice ilustracji do tomu „Parmenion”. Rys. Franciszek Bunsch

 

  • Aleksander (1967; ostatnia część trylogii doprowadza narrację do zgonu głównego bohatera  w roku 323 p.n.e.; epilog zaś tej części, zatytułowany Pokłosie, przedstawia śmiertelne ciosy, jakie spadły w latach następnych z ręki nowych władców Macedonii zarówno na Hellenów, jak i na najbliższą rodzinę zmarłego króla — jego matki nie wyłączając.)
trylogia_szkice3Szkice ilustracji do tomu „Aleksander”. Rys. Franciszek Bunsch